header-personligt-lederskab-uddannelse

Ignite Your Souls Purpose er en uddannelse i Personligt Lederskab & Bevidsthed, der får dig på plads i dit eget liv. Og derfra, med større sikkerhed, mere adgang til din intuitive viden og større kreativitet, skaber du din business og bliver den  leder, du ønsker at være. I dit eget liv og for andre.

 

Du kan finde ind til dig selv på en måde, der forbinder dig med din sjæl og formålet med, at du er her.

Og når du lever derfra, føles det som at komme hjem.

Du kan opnå en tryghed i dig selv, fordi du kan stole på det, du mærker og fornemmer.

 

Dine reaktioner kan blive kilde til reflektion og ikke konflikt

Og medvirke til at dine omgivelser, både privat og arbejdsmæssigt, bliver givende og udviklende fremfor drænende og udmattende.

Ved at vikle dig ud af gamle mønstre og overbevisninger der ikke tjener dig, får du adgang til nye områder i dig selv, som du har manglet.

Det påvirker alle omkring dig, og den energi og ro det efterlader spreder sig som ringe i vandet.

 

Personligt Lederskab & Bevidsthed er forudsætning for sundt lederskab af andre

og forudsætning for, at du leder på en måde der fremmer den gode stemning og bidrager til, at de evner og kvaliteter du og dine medarbejdere indeholder får rum og plads til at udfolde sig.

Birgitte-Reeslev-om-personlig-lederskab-og-livsmestring-som-forudsætning-for-at-få-et-liv-du-ønsker

 

Skal dit liv være

 

mere fyldestgørende

mere tilfredsstillende mindre kompliceret og mere meningsfuldt?

 

Det starter her

 

Ignite Your Souls Purpose

Uanset om du er leder eller medarbejder, er den første, du skal lede, dig selv.

 

Derfor er Personligt Lederskab & Bevidsthed til dig der forstår, at ægte ledelse kommer indefra og forudsætter, at du har taktstokken til dit eget liv.

At du har adgang til dine indre resurser og kvaliteter, dit eget kompas og din egen indre kerne af sandhed.

 

 

Ellers er du styret af de mønstre og overbevisninger, du har med dig hjemmefra, og som er skabt gennem dit liv indtil nu.

 

De befinder sig i din underbevidsthed, og styrer og kontrollerer dig, dine beslutninger og valg, din tro på dig selv, og dine  reaktioner på andre mennesker og situationer. De er ganske enkelt bestemmende for, hvordan dit liv former sig, hvad du byder dig selv, og hvad du byder andre.

 

Personligt Lederskab & Bevidsthed stater med dig selv. Når du er i stand til at mestre dit eget liv, vil du have adgang til dine evner, muligheder åbner sig og du vil være tilstede med overskud.

 

Det miljø, du bidrager til at skabe vil være nærende, positivt og udviklende.

Og du vil kunne leve det liv, du er her for.

,

Citat-Carl-Jung-baggrund-Until-you-make-the-unconscious-conscious-it-will-direct-your-life-and-you-will-call-it-fate

Personligt Lederskab & Bevidsthed ER Livsmestring

Det ene eksisterer ikke uden det andet.

Og er forudsætning for et liv, hvor det ydre er i samklang med det indre. Hvor du tager ansvar for dig selv, føler dig opfyldt, bruger dine evner og skaber dit liv, som det er rigtigt for dig.

 

Hvor du lader livets udfordringer være invitationer til udvikling. Hvor du bevidstgør det, du er ubevidst om, og naturligt skaber positive ringe i dig og omkring dig.

 

Hos mig bliver du ikke talt efter munden, og du skal heller ikke selv finde alle svarene. Du møder dig selv på et dybt niveau, og får den sparring og rådgivning du har behov for undervejs.

 

Du vil finde gemte evner og kvaliteter, og kunne træde i karakter på en mere kreativ, autentisk og ubesværet måde.

 

Og du vil kunne skabe en ny fremtid, der er mere i tråd med din egen sandhed.

Hvem er du?

Du vil mere med livet, og er klar til at tage næste skridt i din
personlige og spirituelle udvikling. 
 

Du er forbi det punkt, hvor du giver andre skylden

eller ansvaret for, hvordan du har det. Du er klar over, at bolden ligger hos dig, og at det kun er dig der kan spille den.

 

Du oplever stadig en følelse af tomhed, af mangel, af utilfredshed, og ønsker egentlig kun at folde livet rigtigt ud – at kunne være helt dig selv og opleve at livet lykkes.

 

Du er bevidst om, at det at tage dine egne behov alvorligt, være tro mod dig selv, og tage beslutninger ud fra hvad der er kærligt for dig selv, ikke er en luksus men en nødvendighed. Og til gavn for alle.

 
En nysgerrighed, en vilje til at skabe forandring, en villighed til at forholde dig til dig selv, en åbenhed og en evne til at tage ægte personligt lederskab er vigtige egenskaber for et vellykket forløb.
 
 
Reference-Mit-indre-kompas-er-endelig-begyndt-at-virke.

Personligt Lederskab & Bevidsthed er for dig

billede-af-to-kvinder-i-samtale-der-gestikulerer-med-hænder-Ignite-your-souls-purpose-er-for-dig

 

✓ der vil have taktstokken til dit eget liv,

✓ der vil kunne lede andre – og gøre det godt,

✓ der vil have positiv indflydelse på dine omgivelser,

✓ der vil have adgang til dit fulde potentiale,

✓ der ønsker at leve indefra og ud, fremfor udefra og ind,

✓ der vil leve fra din højeste bevidsthed – fremfor den laveste,

✓ der vil tage ansvar for dit eget liv og træde i karakter,

✓ der vil være tro mod dig selv,

✓ der vil have mindre tvivl og mere sikker navigation i livet,

✓ der ønsker færre konflikter og større klarhed,

✓ der ønsker at vide, hvem du er,

✓ der vil kende dine ægte behov,

✓ der vil kunne sætte grænser ubesværet, og træffe bedre valg,

✓ der vil hvile i dig selv, være nærværende og tilstede.

Få taktstokken til dit liv

Vil du have tillid til dig selv, og dine egne beslutninger?

 

Vil du have lettere ved at være tilstede i nuet?

 

Vil du have adgang til dine indre resurser og styrker?

 

Vil du have overskud og gennemslagskraft?

 

Vil du påvirke dine omgivelser positivt?

 

Vi du leve et liv der er meningsfuldt og givende – personligt og professionelt?

Birgitte-Reeslev-Ignite-Your-Souls-Purpose-er-en-uddannelse-i-Personligt-Lederskab-&-Livsmestring-som-forbinder-dig-med-dit-højeste-potentiale-Personligt-og-professionelt.

Ignite Your Souls Purpose indeholder

Du får syv individuelle sessioner som indeholder nøjagtig det, du har behov for, for at skabe den forandring du ønsker. Sessionerne foregår sideløbende med uddannelsen, og aftales særskilt.

 

De er forudsætning for at skabe forbindelse og tillid til din indre sandhed og ægte styrke. Du vil lære dig selv meget bedre at kende, og finde gemte ressourser og evner, du har længtes efter.

 

Vi tager ved hver session udgangspunkt i dine nuværende udfordringer, og arbejder med energi og følelser som ledetråd.

 

Vi forløser traumer der blokerer for din oplevelse af flow i dit liv. Traumer der skaber friktion og konflikter både i dig og omkring dig, og forhindrer dig i at vide, hvem du egentlig er.

 

Forløsning af traumer er ligeledes forudsætning for en sund spirituel udvikling.

 

Du kan forvente at opleve, at livet helt generelt bliver enklere, og det er normalt at mærke en følelse af lethed i dit system efter hver session. Tvivlen bliver mindre og din bevidsthed større.

 

Vi arbejder med flere lag af bevidsthed, hvilket sikrer, at uhensigtsmæssige overbevisninger og mønstre transformeres i dybden. Det betyder, at du bliver viklet ud af en del af de begrænsninger, der på negativ vis har formet dig, og kommer mere i kontakt med dit sande jeg, og dine virkelige kvaliteter.

Desuden mødes vi i et gruppefællesskab på fire moduler.
 

Når vi følges med andre og følger deres proces, lytter til deres spørgsmål og de svar de får, så giver det en ekstra værdifuld dimension til vores egen rejse.

 

Vi arbejder med hinanden, vi deler vores oplevelser med hinanden, og vi får undervisning i et omfang der tilpasses gruppen. Jeg har fuld tillid til de mesterenergier der arbejder gennem mig, og som altid ved, hvad der er bedst for den enkelte og helheden. Derfor bliver det, du får med hjem fra dette fællesskab, nøjagtig det, du har behov for.

 

Og du får en buddy, som er en af de andre deltagere. En buddy er en person, der er på samme rejse som du, og som du kan sparre med undervejs.

 
Desuden får du min helt nye bog IGNITE YOUR SOULS PURPOSE, som danner grundlag for vores arbejde i gruppen og dit eget selvstændige arbejde undervejs. Den kan du altid vende tilbage til efterfølgende.

 

Du kan glæde dig til en livgivende livsrejse mod større indsigt i dig selv og i livet som sådan.

På Ignite Your Souls Purpose arbejder vi med

chek
chek
chek

Hvorfor er du her? Hvad er et sjælsformål, hvorfor er det vigtigt og hvordan finder du dit?

Hvad er manifestation, og hvad er forudsætning for at kunne manifestere det,

i dit liv, som du ønsker?

 

Hvad er dine ubevidste mønstre og overbevisninger, og hvordan begrænser

de dig?

chek
chek
chek

Hvad er fortidsmanegen, og hvorfor forhindrer den dig i at være den, du er og gøre det, du ønsker?

 

Hvordan får du tillid til både dig selv og livet, så du bliver i stand til at leve et mere intuitivt og mindre kontrolleret liv?

 

Hvilken indflydelse har dine valg, din villighed og din viljestyrke på kvaliteten af dit liv, og på dine muligheder i fremtiden?

 

chek
chek
chek

Hvorfor er det vigtigt at kunne sætte grænser, at træde ud af pleaserrollen og tage dig selv alvorligt?

Hvorfor er afviklingen af traumer forudsætning for at vokse personligt og spirituelt?

Hvad vil det sige at tage lederskab over dit eget liv, og hvordan påvirker det dig selv og dine omgivelser?

 

 

Modulerne indeholder et miks af forskellige læringsmetoder.

Den overordnede viden er kanaliseret og formidles i dialog med dig. Der vil være guidede visualiseringer, arbejde 2×2 og individuelt. Desuden meditation, stilhed, gåture og automatisk skrivning.

 

4 X BONUS

 

BONUS 1

BONUS 2

BONUS 3

BONUS 4

Du modtager en sjælslæsning

mellem modul 1 og 2.

Den vil have fokus på, hvem du egentlig er, og hvad du er her for.


 Du får min spritnye bog


 Personligt Lederskab

 Ignite Your Souls Purpose.

 

Du modtager materiale,

der gør det muligt for dig

at blive mere bevidst om det, der foregår på et ubevidst plan i dit liv.

Du får adgang til et gratis community på facebook,

hvor du kan sparre med de

andre deltagere løbende.

Alt det praktiske

Jeg er personligt med hele vejen, som underviser, mentor og terapeut. Uddannelsen er en personlig lederuddannelse, som du skal være klar til. Derfor er uddannelsen i Personligt Lederskab & Livsmestring ikke tilgængelig for alle.

 

Forud for optagelse på uddannelsen har du og jeg en samtale enten på telefon eller i min praksis. Her taler vi om dig, dine forventninger til uddannelsen og dine forudsætninger for at deltage. Jeg optager kun deltagere der vil have glæde af uddannelsen, og som vil bidrage positivt til fællesskabet.

 

Hele uddannelsen foregår centralt i København, og indeholder i alt op til 46 timers arbejde – individuelt og i vores fællesskab.

Vi mødes en gang om måneden fra torsdag kl 16.00 -20.00, og fredag fra 10.00 – 15.00.

Der vil være kaffe og te, lidt frugt og sødt. Du vil have mulighed for at købe mad i nærheden, eller medbringe din egen.

 

Dine personlige sessioner foregår samme sted og planlægges individuelt. Der aftales en session inden vores første fælles modul, og din sidste session afholdes inden det sidste modul.

 

Hele uddannelsen varer fire måneder i alt.

Prisen for uddannelsen kommer senere.

Der er bindende tilmelding.

 

 

Du kan blive skrevet på venteliste til førstkommende hold. Det er uforpligtende. Du er først sikret en plads efter optagelsessamtale og betaling af første rate.

 

Få min 10 siders TJEKLISTE på pdf

Find ud af hvor i dit liv du er utro 

mod dig selv 

Den giver dig svar på hvordan det påvirker dig selv og dine relationer, og hvordan du kan opdage det.

PS. Den koster kun din email og du får samtidig fri adgang til mit inspirerende nyhedsbrev, 

som du let kan framelde dig.